КОНТАКТ

 

Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и
односе с верским заједницама
Булевар Михајла Пупина бр. 16
21101 Нови Сад
Аутономна покрајина Војводина
Република Србија

 

Секретар

 

Телефон: +381 (0)21 487 4525;
Телефакс: +381 (0)21
456 082;

 

Заменик

 

Телефон: +381 (0)21 487 4525;
Телефакс: +381 (0)21
456 082;

 

Подсекретар

 

Телефон: +381 (0)21 487 4659;

Телефакс: +381 (0)21 456 082;

 

Сектор за културу: info.kultura@vojvodina.gov.rs

 

Сектор за информисање: psinf1@gmail.com

 

Лице задужено за одржавање веб презентације

Далиборка Тасковић - Саветник за слободан приступ информацијама и веб презентацију Секретаријата

Телефон: 021 487 4687

E-mail: daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs