ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2016. година

 

План јавних набавки за 2016. годину

 

Измене Плана јавних набавки за 2016. годину

 

Извештај за I квартал 2016. године

 

Извештај за II квартал 2016. године

 

Извештај за III квартал 2016. године

 

Извештај за IV квартал 2016. године

 
 

Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ бр.01/2016

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питања и одговори

   

Измена конкурсне документације

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Питања и одговори

 

Измена конкурсне документације

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

   

Одлука о додели уговора

 

Захтев за заштиту права понуђача

 

Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки