ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2014. година

 

 

План јавних набавки за 2014. годину

 

План јавних набавки за 2014. годину - измена

 
 

Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ бр.02/2014

 

Позив за подношење понуда

 

Измене рока у тексту конкурсне документације

 

Конкурсна документација

 

Обавештење о закљученом уговору

 
 

Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ бр.01/2014

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Обавештење о закљученом уговору