ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2013. година

 

Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ бр.03/2013

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Обавештење о закљученом уговору

 
 

Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ бр.02/2013

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Обавештење о закљученом уговору

 
 

Јавна набавка мале вредности - ЈНМВ бр.01/2013

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Обавештење о закљученом уговору