ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У АП ВОЈВОДИНИ

 

По својим функцијама и фондом од око скоро четири милиона публикација на српском језику и језицима националних мањина, народне библиотеке намењене су свим структурама становништва, а њихова делатност усмерена је на самообразовање, пружање информација и задовољавање културних потреба свих категорија читалаца.
Мрежу јавних библиотека у Војводини чине 44 библиотеке са 231 огранком.

 
Библиотека "Сарваш Габор", Ада
Трг ослобођења 3/а

директор: Чонка Арон
телефон: 024/ 851-115
email:biblioteka.ada@gmail.com

Општинска библиотека
"Вук Караџић", Алибунар
Железничка 2

директор: Ранковић Љиљана,
телефон: 013/641-547
e-mail: biblioteka@madnet.co.yu

Народна библиотека "Миодраг Борисављевић",
Апатин
Петефи Шандора 4

директор: Бранка Вејин,
телефон: 025/ 773-913
e-mail: bibliotekaapatin@gmail.com

Народна библиотека
"Вук Караџић", Бач
Трг др Зорана Ђинђића 4

в.д. Виктор Везијак,
телефон: 021/ 770-777
e-mail: bibliotekabac@gmail.com

Народна библиотека
"Вељко Петровић",
Бачка Паланка
Трг братства и јединства 30

директор: Ковиљка Добрић,
телефон: 021/ 60-40-292
e-mail: obradno@hallsys.net

Народна библиотека Бачка Топола, Бачка Топола
Главна 16

директор: Пеновац Нараи Ева,
телефон: 024/ 711-725
e-mail:
bibltop@stcable.rs

Библиотека "Штефан Хомола",
Бачки Петровац
Народне Револуције 9

директор: Јармила Стојимировић,
телефон:021/ 781-335
e-mail: shomolu@stcable.net

Народна библиотека Бела Црква, Бела Црква
1. Октобра 57

директор: Радован Марковић,
телефон: 013/ 851-311
 

К.Ц. Општине Беочин,
Матична библиотека "Јован Грчић Миленко" Беочин
Трг цара Лазара 1

директор: Софија Мартиновић,
телефон: 021/ 870-230
e-mail:
bibliotekabeocin@gmail.com

Народна библиотека Бечеј,
Бечеј
Главна улица 11

директор: Изабела Шормаз,
телефон: 021/ 6912-747
e-mail: bibliotekabecej@yahoo.com

Градска библиотека Вршац,
Вршац
Светосавски трг 2

директор: Даринка Михајловић,
телефон: 013/ 832-955
e-mail: bibliotekavrsac@open.telekom.rs

www.bibliotekavrsac.org.rs

Општинска народна библиотека Вељко Петровић, Жабаљ
Николе Тесле 40

директор: Дубравка Дудић,
телефон: 831-004
e-mail: bibliotekaz@hallsys.net

Библиотека "Бранко Радичевић", Житиште
Иве Лоле Рибара 1

дирекор: Весна Ћук,
телефон: 023/ 821-275
e-mail: brankobibl@gimelnet.rs

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Зрењанин
Трг слободе 2

дирекор: Владимир Васиљев,
телефон: 023/566-210
e-mail: biblioteka@zrbiblio.org

Народна библиотека
"Др Ђорђе Натошевић", Инђија
Трг слободе 2

дирекор: Весна Степановић,
телефон: 022/ 551-847
e-mail: biblind@indjija.net

           vstepanovic@indjija.net

Српска читаоница у Иригу, Ириг
Рибарски трг 37

Управник: Вера Новковић,
телефон: 022/461-275
e-mail: scitaonica.i@open.telekom.rs

Библиотека "Јожеф Атила", Кањижа
Дамјанићева 2

в.д. Вереш Ана,
телефон: 024/
4877-323
e-mail: jab@jab.org.rs

Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда
Трг српских добровољаца 57

директор: Радмила Перовић,
телефон: 0230/
421-458, 435-126

телефакс: 0230/422-533
e-mail: direktor@kibiblioteka.rs

Општинска библиотека Ковачица, Ковачица
М. Тита 48
 

директор: Марија Ђуриш,
телефон: 013/ 660-800(директор) и 662-471
mail:
biblioteka.kovacica@gmail.com

www.biblioteka-kovacica.com

www.biblioteka-kovacica.org.rs

Општинска библиотека
Вук Караџић, Ковин
Цара Лазара 100

в.д. директор: Емина Ђурашинов,
телефон: 013/ 744-901; 744-902
телефаx: 013/744-901
e-mail: biblioteka.kovin@gmail.com

www.bibliotekakovin.rs

Народна библиотека Кула, Кула
Трг Ослобођења 7

директор: Снежана Таталовић,
телефон: 025/ 722-231
e-mail: bibliotekakula@yahoo.com

Народна библиотека Мали Иђош, Мали Иђош
Главна улица 30

директор: Селеши-Вереш Јулијана, телефон: 024/ 730-055

e-mail: kishegyesikonyvtar@gmail.com

Народна библиотека Нови Бечеј, Нови Бечеј
Жарка Зрењанина 9

директор: Агнеш Ђукичин,
телефон: 023/ 771-331
e-mail: narbibliotekanb@yahoo.com

Народна библиотека „Бранислав Нушић“
Нови Кнежевац
Цара Душана 8

директор: Ромхањи Габриела,
телефон: 0230/83-597
e-mail: bibliotekank@eunet.rs

Градска библиотека Нови Сад, Нови Сад
Дунавска 1

директор: Драган Којић,
телефон: 529-265, 525-540
e-mail: gradskabibliotekans@gmail.com

Општинска народна библиотека Опово,
Опово
Бориса Кидрича 8

директор: Пал Дечов,
телефон: 013/ 681-028(директор) и 682-174
телефаx: 013/681-028
e-mail: galopovo@panet.rs

Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Оџаци
Железничка 30

директор: Биљана Златковић,
телефон: 025/5743-179; 5742-425
e-mail: biljabiblioteka@gmail.com

 
Градска библиотека Панчево, Панчево
Немањина 1

директор Дејан Боснић,
телефон: 013/ 2513-755
e-mail:

paknjiga@biblioteka-pancevo.org.rs

Народна библиотека Пећинци, Пећинци
Слободана Бајића 1

в.д. директора: Невена Наић,
телефон:
022/435-350
e-mail:
narodnabiblioteka5@gmail.com

Народна библиотека Пландиште, Пландиште
Војводе Путника 58

директор: Биљана Јуначков, телефон: 013/ 862-234

e-mail: plandibiblio@hemo.net

Градска библиотека „Атанасије Стојковић“,
Рума
Главна 131

директор: Жељко Стојановић,
телефон: 022/ 495-047
e-mail: bibruma@open.telekom.rs

КОЦ Турзо Лајош - Библиотека у Сенти, Сента
Поштанска 18

директор: Рихард Хуђик,
телефон: 024/811-266
телефаx: 024/812-511
e-mail: konyvtar@tlkk.org

Библиотека "Јован Дучић", Сечањ
Партизански пут 94

директор: Даница Попара,
телефон: 023/ 841-026
 

Градска библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор
Краља Петра Првог 11

в.д. директора: Владимир Јерковић,
телефон: 025/ 431-011
e-mail: biblioso@org.rs

Народна библиотека Србобран, Србобран
Св. Саве 19/1

директор Ева Киш,
телефон: 730-185
e-mail: tekasrb@stcable.net

Библиотека "Глигорије Возаревић",
Сремска Митровица
Вука Караџића 1

директор: Живка Матић
телефон: 022/ 621-130
e-mail: vozar@ptt.rs

Народна библиотека "Ђура Јакшић", Српска Црња
Краља Александра 65

в.д. директор: Златко Васиљевић,
телефон: 023/ 811-326
 
Народна библиотека "Доситеј Обрадовић", Стара Пазова
Трг др Зорана Ђинђића бб

директор: Наташа Филип,
телефон: 022/ 310-440
e-mail: biblido@ptt.rs

Градска библиотека Суботица, Суботица
Цара Душана 2

управник: Драган Роквић,
телефон: 024/ 553-115
e-mail: su-biblioteka@tippnet.rs 

Јавна библиотека
„Сирмаи Карољ“, Темерин
Новосадска 387

директор: Корана Миланко,
телефон: 843-366
e-mail:
biblioteka.temerin@gmail.com ; biblioteka_sirmai@parabolanet.com
Народна библиотека "Стојан Трумић", Тител
Главна 10-12

в.д. Стојан Плавша,
телефон: 021/860-185
e-mail:
bibliotekatitel@eunet.rs

www.bibliotekastojantrumic.org.rs

Народна библиотека "Данило Киш", Врбас
М. Тита 87

в.д. директора: Дарко Крчмар,
телефон: 705-638
e-mail: biblvrbas@open.telekom.rs 

КОЦ Чока- Библиотека, Чока
Потиска 6

директор: Ноеми Хорват,
телефон: 0230/ 71-046
e-mail: bibliotekacoka@gmail.com

Народна библиотека „Симеон Пишчевић“, Шид
Петра Кочића 1

директор: Славица Варничић,
телефон: 022/ 712-495
e-mail:
bibliosid@open.telekom.rs