УСЛУГЕ

 

Наслов

Орган и лице задужено за спровођење (Сектор)

1. Издавање решења којим се дозвољава изношење предмета у иностранство

Сектор за културно наслеђе

Лице задужено за спровођење: Миодраг Купрешанин

Телефон: 021 487 4534

2. Издавање дозвола страним држављанима за коришћење архивске грађе и филмоване архивске грађе

Сектор за културно наслеђе

Лице задужено за спровођење: Тамара Бенц

Телефон: 021 487 4872

3. Давање сагласности за просторне планове

Сектор за културно наслеђе

Лице задужено за спровођење: Душица Јурибашић

Телефон: 021 487 4534

4. Задужбине, фондови и фондације

Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове

Лице задужено за спровођење: Немања Јованов

Телефон: 021 487 4838