ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

   
  др Небојша Кузмановић

Др Небојша Кузмановић је рођен 10. октобра 1962. године. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 1988. године, са темом ''Кјеркегорове сфере егзистенције''.

Године 2001. магистрирао је на Катедри за српску и упоредну књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, а 2009. године је, на истом факултету, одбранио докторску дисертацију под називом ''Српско-словачке књижевне и културне везе у доба романтизма'' и стекао звање доктора књижевних наука.
Био је помоћник главног уредника новосадског студентског листа Гаудеамус 1988. и 1989. године, и уредник у Књижевној заједници Новог Сада од 1989. до 1994. године. Радио је у уредништвима часописа Кровови из Сремских Карловаца, те у часописима Индеx, Писац и Адреса из Новог Сада. Издавачку кућу Источник основао је 1994, и водио је до 1998. године. Од 1995. године члан је Друштва књижевника Војводине, и члан Друштва новинара Војводине. У 2002. години је примљен за члана ''Матице српске'' и за члана ''Матице словачке''. Небојша Кузмановић је 3. фебруара 2012. изабран за првог председника ''Друштва чланова Матице српске Бачка Паланка''.

Есеје, приказе и научне радове објављује од 1986. године у новосадским часописима и листовима Поља, Савременост, То јест, Глас омладине, Став и Дневник, затим у сремскокарловачким Крововима, београдској Књижевности, Књижевним новинама, Савременику и Вуковој задужбини, и Даници, суботичкој Лучи, мариборским Штајерским новицама и Контакту, подгоричком листу Овдје, у панчевачком часопису за књижевност, културу и уметност Свеске, часопису Култура полиса, листу Збиља, он лине часопису Балкански књижевни гласник, Београд, првом словеначком он лине часопису Лоцутио, Марибор, те у Сунчанику. Објављивао је у словачком часопису Нови живот (''Nový život'') - из Бачког Петровца, те у часописима у Републици Словачкој – Нови дан (''Nový Den''), Култура, (''Kultúra'') Словачке народне новине (''Slovenské národné noviny''), часопис Димензије (''Dimenzie''), Словачки погледи (''Slovenské pohľady - na literatúru, umenie a zivot''), часопис ''Slavica Slovaca'' и Словачка (''Slovensko'') - лист ''Матице словачке'' из Мартина.

До сада је објавио преко стотину радова из разних научних области и следеће књиге:
1. Боје бунила (песме), ''То јест'', Филозофски факултет Нови Сад, 1989;
2. Душа Србије (зборник беседа Николаја Велимировића), I издање КЗНС 1993, II издање ''Источник'', ''Невкош'', ''Октоих'', Нови Сад - Подгорица, 1995; III издање ''Добрица књига'', Нови Сад, 2000. године;
3. Кјеркегорове сфере егзистенције, I издање ''Кровови'', Сремски Карловци 1997. године; II издање: ''Логос'' - ''Дис'', Бачка Паланка, 2003;
4. Имитације, (приредио је и објавио зборник филозофских записа Милана Ковачевића), ''Источник'', Нови Сад и ''Кровови'', Сремски Карловци, 1998. године.
5. Бочар (монографија насеља), коаутор, ПМФ Нови Сад и МЗ Бочар, 1998;
6. Птоломејски обрт, (књига антрополошко-филозофских есеја) ''ЛДИЈ'' Ветерник, 1999;
7. Ка словенском истолику, (списи о књижевности), ''Атом'' Бачка Паланка, ''Кровови'' Сремски Карловци, ''Калеком'', Београд, 2000;
8. Сусретање култура (Српско-словачке књижевно-културне везе Риста Ковијанића), ''Логос'', ''ДИС'', ''Матица словачка'', Бачка Паланка, 2004. године; II издање је објављено код истих издавача 2005;
9. Бобота 1269. – 2005. (Монографија насеља), коаутор, издавачи Општина Трпиња – Месни одбор Бобота и ДНС ''Логос'', Бачка Паланка, 2005;
10. Вредносне оријентације младих (зборник радова), коаутор, ДНС ''Логос'', Бачка Паланка, 2005;
11. Стретавание култур, (Српско-словачке књижевно-културне везе, превод на словачки језик, преводилац, Павел Матух), издавачи ''Матица словачка'', ДНС ''Логос'' и КК ''ДИС'', Бачка Паланка 2006;
12. Срби а Словаци, друго измењено и допуњено издање (Српско-словачке књижевно-културне везе, превод на словачки језик, преводилац, Павел Матух), издавачи Матица словачка, ДНС ''Логос'' и КК ''ДИС'', Бачка Паланка, 2008;
13. Буђење парламентаризма, (Књига интервјуа и осврта на увођење парламентаризма у Србију и Југославију), коаутор, ''Логос'', Бачка Паланка, 2010;
14. Романтизам у српско-словачким културним везама, ''Мало историјско друштво'', Нови Сад; Друштво за науку и стваралаштво ''Логос'', Бачка Паланка, 2011;
15. Српски источници – Истакнуте личности Вуковара, Бачке Паланке и Белог Манастира, коаутор, ''Српски културни центар'', Вуковар, 2015;
16. Српске духовне вертикале – Истакнуте личности Бачкопаланачког краја, ''Градска библиотека'', Нови Сад и ''Друштво чланова Матице српске'', Бачка Паланка 2016;
17. Нађмеђерска долина смрти Риста Ковијанића, ''Прометеј'', Нови Сад и ''Сполок Србов на Словенску'', Братислава 2016;
18. Филозофске мрвице, ''Прометеј'' Нови Сад 2016.
19. LIBER AMICORUM, огледи и критике о делима Небојша Кузмановића, КЦ ''Карловачка уметничка радионица'', Сремски Карловци 2016.

Кузмановић је 2004. године добио највеће општинско признање - Октобарску награду Општине Бачка Паланка за област друштвених делатности и за развој мултикултуралних веза и односа; 2005. године Признање Општине Трпиња (РХ) за посебан допринос у очувању културног идентитета и повезивању српске етничке заједнице са Матицом; 2008. године Златну значку КПЗ-а Србије и Министарства за дијаспору Владе Републике Србије за ''несебичан, предан и дуготрајан рад и стваралачки допринос у ширењу културе'', 2009. Повељу Задужбине ''Петар Кочић'' из Бања Луке за допринос и помоћ у развијању међународне културне сарадње. 2010. године угледну награду Културног центра из Сремских Карловаца ''Павле Марковић Адамов'', ''за допринос осветљавању српско-словачких веза'', а 2012. године добио је највеће признање које додељује Матица словачка у Србији на ''Словачким народним свечаностима'' – ''Даковнy диплом''. Године 2014. на Међународној научној конференцији ''Словаци и Срби – историја и садашњост'', која је одржана у Новом Саду у Скупштини Војводине, Небојша Кузмановић је добио једно од најзначајнијих признања за свој рад - медаљу ''Светозар Милетић'', коју додељује Удружење Срба у Словачкој. А 2015. године добио је годишњу награду Друштва новинара Војводине ''Димитрије Фрушић''.

Кузмановић од 1997. године ради у општинској управи, на пословима референта за културу, просветног инспектора и начелника за друштвене делатности, да би га Скупштина Војводине 2016. изабрала за заменика секретара за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

 

Контакт:  Телефон: 021 487 4525; 

               Телефакс: 021 456 082; 

               E-mail: nebojsa.kuzmanovic@vojvodina.gov.rs

               Канцеларија: 37 / I