ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

   
  проф. Мирослав Штаткић

Професор Мирослав Штаткић, композитор, редовни професор Академије уметности у Новом Саду, рођен је 1951. године у Призрену, факултет Музичке уметности је завршио у Београду на Одсеку за композицију у класи професора Енрика Јосифа.

У истој класи завршио је постдипломске студије, усавршавао се у Западном Берлину, код професора Иса Гуна на Високој школи за уметност као стипендиста немачке Владе од 1983. до 1984. У СНП у Новом Саду радио је као корепетитор од 1977. до 1979. Од 1979. прелази да ради на Академији уметности у Новом Саду и у тој установи ради као асистент, доцент у два избора ванредни и редовни професор. Предавао је на читавом низу дисциплина у тој области, радио је на Универзитету у Црној Гори. Од 1978. године активно учествује у раду многих уметничких и стручних удружења у Војводини, Србији и Црној Гори. Био је председник Савеза музичких педагога Војводине, председник Савеза аматера Војводине, председник Удружења композитора Војводине, члан Управног одбора СОКОЈ, члан Савета Академије уметности у Новом Саду, шеф Катедре за композицију и дириговање Академије уметности у Новом Саду, шеф Катедре за стручно-теоријске предмете у Музичкој академији на Цетињу, где је био и продекан. Добитник је више награда за уметничку делатност, добитник је Октобарске награде Новог Сада 1998. и добитник је награде удружења универзитетских наставника и научника Војводине за животно дело за прошлу годину. Написао је преко 400 композиција, симфонијских дела, велики број камерних, солистичких, вокалних, вокално-инструменталних, електро-акустичних, мултимедијалних и сценских дела. Писао је примењену музику, као и музику за позоришне представе, радио и телевизијске пројекте. Многа дела професора Штаткића су издата, извођена у преко 30 земаља. Професор Штаткић биће на челу Секретаријата за културу, информисање и односе са верским заједницама.


Служи се немачким језиком. Ожењен је Розалијом и има сина Далибора Штаткић Хорвата.
 

КонтактТелефон: 021 487 4525; 

              Телефакс: 021 456 082; 

              E-mail: miroslav.statkic@vojvodina.gov.rs

              Канцеларија: 37 / I