ПОМОЋНИЦИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Помоћник покрајинског секретара за културно наслеђе

 

Помоћник покрајинског секретара за савремено стваралаштво

 
Помоћник покрајинског секретара за културу националних мањина - националних заједница
 

Помоћник покрајинског секретара за опште-правне, материјално - финансијске и инспекцијско-надзорне послове

        
Помоћник покрајинског секретара за јавно информисање, медије и аналитику
        
Помоћник покрајинског секретара за односе с верским заједницама