РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Измене решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2016. години

 

Измене решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години

 

Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2016. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2016. години

 

Информација за учеснике конкурса којима су одобрена средства

 
 
КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ
 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2016. години

 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2016. години

 

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање

 

Образац 2 - Буџет пројекта

 
 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2016. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2016. години.

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2016. години.

 

Обавештење за кориснике којима су додељена средства

 
 
КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ
 

Чланови комисије за конкурсе из области јавног информисања у 2016. години

 

Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2016. години

 

Одлука - Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години

 

Одлука - Решење о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години

 
 
 

Одлука - Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години

 

Одлука - Решење о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години

 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години

 

Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2016. години

 

Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу

 

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање

 

Образац 2 - Буџет пројекта

 

Изјава о сукобу интереса - за чланове конкурсне комисије