РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Измене решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2016. години

 

Измене решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години

 

Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2016. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2016. години

 

Информација за учеснике конкурса којима су одобрена средства

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2016. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2016. години.

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2016. години.

 

Обавештење за кориснике којима су додељена средства

 

Чланови комисије за конкурсе из области јавног информисања у 2016. години

 

Изјава о сукобу интереса - за чланове конкурсне комисије