Извештај о конкурсима из области јавног информисања у 2015. години

 
 

НОВИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ (ПОСЛЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА АПВ)

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2015. години.

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години - II конкурс

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2015. години.

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандард у 2015. години.

 
 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2015. ГОДИНУ

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2015. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2015. години.

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2015. години.

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандард у 2015. години.

Информација за учеснике Конкурса којима су одобрена средства.