РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2017. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2017. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2017. години

 

Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2017. години

 
 
КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ
 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2017. години

 

Решење о расписивању конкурса

 

Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2017. години

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2017. години

 

Образац 1 - Образац за пријаву пројекта

 

Образац 1 - Образац за буџет пројекта

 
 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ИЗ ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Решење о додели средстава на основу појединачног давања у области јавног информисања у 2017. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2017. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2017. години

 

Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2017. години

 

Решење о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години

 

Чланови комисије за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2017. години

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2017. години

 

Чланови комисије за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2017. години

 
КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ
 

Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години

 

Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2017. години

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години

 

Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2017. години

 

Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2017. години

 
 

Образац 1 - Образац за пријаву пројекта

 

Образац 1 - Образац за буџет пројекта

 
 
 

Резултати конкурса из области јавног информисања за 2016. годину

 

Резултати конкурса из области јавног информисања за 2015. годину