Милошевић: Драгоцена сведочанства времена и историје

10. мај 2018. године

Нови Сад, 10. мај 2018. - Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић отворила је данас у Архиву Војводине   изложбу Збирка карата и планова, коју чине две поставке поставка планова и карата територије данашње АП Војводине у периоду од 17. до 19. века  и поставка Мајска скупштина и револуција  1848/49., која обухвата документа везана за тај изузетно важан историјски догађај.

Збирка карата и планова, које се налазе око нас, на особен и упечатљив  начин приказује друштвени, културни, социолошки и историјски оквир и природно окружење народа који су живели на територији данашње АП Војводине, нагласила је, отварајући изложбу, Милошевићева.

Она је додала да је то у суштини сведочења о историјским догађајима, грађевинарству, развоју насеља и верском животу који као јединствени примери стваралаштва имају изузетну историјску, културну и естетску вредност.

По њеним речима посебну драгоценост чине документа која је обухватила поставка везана за Мајску скупштину, која је одржана у Сремским Карловцима 1848/49. године, при чему се Архив Војводине определио да, у оквиру обележавања 170. годишњице тог догађаја, јавности прикаже она која су до сада била мање позната.    

На отварању изложбе говорио је и в. д. директора Архива Војводине Бранимир Андрић, који је истакао да су садржаји одабрани према критеријуму временског настајања, историјског значаја и персоналне и територијалне одређености.