Штаткић разговарао са амбасадорком Словачке Дагмар Репчековом

30. јун 2017. године

Нови Сад, 30. јун 2017. - Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Мирослав Штаткић, са сарадницима, разговарао је данас са амбасадорком Словачке у нашој земљи Дагмар Репчековом (Dagmar Repčeková).

Током разговора Штаткић је нагласио да  АП Војводина највећу пажњу посвећује неговању културе и културног наслеђа и унапређењу информисања  на језицима националних мањина „које овде живе и које чине неодвојиви део нашег укупног наслеђа и културног многогласја у покрајини“.

„Такође подржавамо и рад националних и културних институција свих мањинских заједница, како би им омогућили очување сопственог идентитета и духовног наслеђа. У томе су управо институције од кључног значаја“, додао је Штаткић.

Репчекова је, с друге стране, истакла изузетно добру сарaдњу са АП Војводином, о чему сведочи и укупан положај и сигурност словачке заједнице у покрајини, као и подршка националним и културним институцијама војвођанских Словака.

Уз констатацију да је већина словачких институција концентрисана у местима у којима је етничка заједница Словака најбројнија или посебно препознатљива, попут Бачког Петровца и Ковачице, договорено је да се испитају могућности за оснивање Културног центра Словака у Новом Саду.

Тај центар би требао да постане место на коме ће бити окупљене најважније културне и медијске институције, од Завода за културу војвођанских Словака до листа на словачком језику „Хлас Луду“.