Мирослав Штаткић примио Дејана Томића познатог новинара и приређивача издања посвећених традиционалном музичком наслеђу

28. јул 2017. године

Нови Сад, 28. јул 2017. - Покрајински секретар Мирослав Штаткић и подсекретар у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Зоран Лазин примили су данас Дејана Томића, публицисту сабирача и приређивача српског књижевног наслеђа у области музике и њене историје, као и дела расутих по часописима, новинама и заборављеним издањима, алманасима, антологијама и зборницима из протеклог доба. Дејан Томић је своја дела посветио неким од посебних музичких и поетских жанрова, попут родољубивих песама и поезије, надахнутим композиторима и аранжерима традиционалне музике извођене на традиционалним инструментима, попут гајди, фруле и тамбуре,  какав је Марко Нешић. Део његових записа посвећен је вокалној музици, песми, солиста и хорова из богатог наслеђа патриотске и љубавне традиционалне али и уметничке песме и лирике.

Секретар Штаткић је упознао госта са конкурсима Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, и бројним могућностима који они пружају у области издаваштва и дела посвећених очувању укупног нашег уметничког наслеђа када је реч у српском умтничком и традиционалним наслеђу, али и издањима на језицима етничких зејдница јер уз Покрајински завода за културу у АПВ делује и пет завода за културу на језицима војвођанских етничких заједница. Једно од посебно апострофираних издања, Сто најпознатијих српских родољубивих песаме обухвата и нотне записе што их чини посебно вредним и важним делом које би требало да нађе своје место и на конкурсу и међу будућим издањима, рекао је секретар Штаткић.