Часопис Нова мисао под кровом Завода за културу Војводине
10. март 2016. године

Нови Сад, 10. март 2016. - У Заводу за културу Војводине данас је промовисан успешно завршен пројекат припајања часописа за савремену културу Нова мисао Заводу за културу Војводине, чији оснивач је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање. Тим поводом покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић посетио је Завод за културу Војводине, где је заједно са директором Завода за културу Владимиром Копицлом образложио разлоге за реализацију овог пројекта.

Издавачка установа "Мисао" основана је 1978. године. Почетком 90-тих, часопис који је до тада објављиван, а то је часопис за педагошке раднике "Мисао" је укинут. Одлуком Владе АП Војводине, 2003. године Секретаријат за културу и образовање поново покреће часопис "Мисао" и Издавачка установа "Мисао" наставља са радом. Године 2009, у Влади АП Војводине се раздвајају секретаријати за културу и образовање. Издавачка установа "Мисао" је од тада у оквиру Секретаријата за културу и информисање. Тада уредништво часописа мења концепцију часописа и настаје Часопис за савремену културу Војводине "Нова мисао" који се за седам година постојања профилисао и постао познат у целом региону, као једна од најмодернијих публикација. Часопис својим садржајем и другим активностима информише јавност и промовише све специфичности војвођанске културне сцене. До сада је излазио шест пута годишње, а од 2016. године излазиће квартално, дакле, четири пута годишње.

По речима секретара Грујића ови кораци су имали два разлога, један је био принудан, како би се заједничким радом дошло до нових идеја, тема и пројеката, тимским радом, што доноси добре резултате, а други део је изнуђен јер је у питању била рационализација посла, па самим тим и људства. Када се све сабере дођемо до закључка да је ово било природно спајање једног квалитетног часописа за савремену културу и Завода за културу Војводине, који је кровна институција када је промоција војвођанске културе у питању.

Директор Копицл је прецизирао да Завод за културу Војводине има богату издавачку делатност. Са овим "припајањем" издавачке установе "Мисао", објављује три часописа на годишњем нивоу: Часопис за савремену културу Војводине "Нова мисао" (4 пута годишње), Часопис "Интеркултуралност" - часопис за подстицање и афирмацију интеркултуралне комуникације (два пута годишње), као и часопис "МОСТ" - часопис за културу невладиних организација Војводине.

Идеја за припајањем часописа Нова мисао Заводу постојала је од самог почетка, односно, од пре четири године, јер и он као издање које се бави креативним садржајима, промотивним истраживањем, савременом културом је део програма којима се и ова институција бави, с тим што се наше поље деловања шири и на међународну сарадњу, мултикултуралност и интеркултуралност. Завод, који се бави и савременом културом, културном политиком, индустријским наслеђем, креативним индустријама сада је добио нову форму кроз овај часопис, што све чини једну платформу за уметност и даља истраживања у тој сфери, што све заједно чини подстицај за даљи рад, закључио је Копицл.