ИНТЕРНИ КОНКУРСИ ЗА 2018. ГОДИНУ
 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

- радно место за правне послове у области буџетског финансирања

 

Изјава

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 

- радно место фотограф -сниматељ

 

Изјава