ДОКУМЕНТИ

 

Закључци Покрајинске владе број 112-42/2015 од 25.02.2015. године који се односе на поступање покрајинских органа у поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање а према Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

   
Правилник о унутрашњем узбуњивању
   
Кодекс понашања у покрајинским органима